Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 februari 2019

Druk op de weg en de politiek

Het is druk op de wegen in en om Veldhoven. Iedereen die hier woont en/of werkt zal dat beamen. In de afgelopen weken heeft de lokale politiek vrijwel geheel in het teken van verkeer en vervoer gestaan. Ook tijdens de behandeling van de plannen in diverse vergaderingen liep de druk zo nu en dan behoorlijk op. Tijd voor een nuchtere blik. Hoe staat D66 erin?

Maatregelenpakket

Allereerst was daar de behandeling van het Maatregelenpakket De Run. Er wordt voor 50 miljoen aan maatregelen genomen om de Run, waar onder andere ASML een grote werkgever is die verkeersstromen aantrekt, bereikbaar te houden. Belangrijk voor Veldhoven, en voor de hele regio natuurlijk. D66 vroeg de afgelopen weken in de gemeenteraad met name aandacht voor de financiële afwikkeling van de plannen en inspraak van omwonenden bij de uitvoering ervan. Daarnaast gaven we aan in het bijzonder blij te zijn met de verbetering van de fietsvoorzieningen als tegenhanger van de enorme nadruk op het autoverkeer.

GVVP

Het Maatregelenpakket De Run staat niet los van een ander plan waarin verkeer- en vervoer binnen de gemeente geregeld wordt: het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan). Dat plan ligt al sinds juni 2018, toen de wethouder het terugtrok tijdens een raadsvergadering, stil op de plank. De afgelopen week heeft D66 normaals benadrukt wat onze belangrijkste aandachtspunten voor het GVVP zijn:

  • Prioriteit voor veilige fietsverbindingen in de gemeente, betekent dat dit doorklinkt tot de laatste pagina van het GVVP: de feitelijke plannen en hun tijdspad. Ambitie is goed, actie op grond van die ambitie is beter.
  • Geef aan wat de gevolgen zijn van de voorgestelde nieuwe wegcategorisatie. Voorzet die we deden is dat kwetsbaar groen, dat al decennialang het aanzicht van Veldhoven bepaalt, niet zomaar mag verdwijnen. De situatie bij Sondervick is daar een voorbeeld van: kunnen we door middel van creatieve oplossingen als een verbod voor vrachtwagens (we hebben immers de Zilverbaan nu) en een verkeersregelinstallatie voor het HOV (de bus), voorkomen dat ingrijpende maatregelen als bomenkap nodig zijn.
  • Geef indieners van zienswijzen aan wát er waaróm met hun inbreng gedaan is. Breng zo snel mogelijk, goed onderbouwd, duidelijkheid voor alle insprekers op het GVVP.

ASML

De verkeersplannen kwamen deze week bij elkaar tijdens een presentatie voor raadsleden bij ASML. Goed om te horen dat ASML ook inzet om samen met collega ondernemers die bereikbaarheid vorm te geven. Want een aangekondigde verdichting op De Run 6500-8500 en nieuwbouw op De Run 1000 kan niet alleen opgevangen worden door meer asfalt en parkeerplaatsen. Samen werken aan stevige OV verbindingen en veilige snelfietsroutes tot in de verre omgeving van Veldhoven, zijn onmisbaar om onze gemeente bereikbaar en leefbaar te houden. Dat is waar D66 zich blijvend sterk voor maakt.