Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 februari 2019

Rekenkamercommissie houdt raadsleden spiegel voor

De Veldhovense rekenkamercommissie hield de raadsleden deze week een spiegel voor. Het rapport kan worden samengevat met het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’. In z’n algemeenheid staat het er met de bekendheid van de raad als geheel niet best voor, aldus de Rekenkamercommissie in haar rapportage.

Ondanks dat de wetenschappelijk onderbouwing van het onderzoek naar de mening van D66 iets te wensen overlaat, trekken we ons de conclusies natuurlijk wel aan. Een krappe voldoende voor het betrekken van inwoners bij de totstandkoming van beleid en het terugkoppelen van de resultaten van inbreng van inwoners, vinden we een te laag cijfer. Dat kan en moet hoger! Een betere, intensievere samenspraak en dito informatie over wat er met de resultaten van die samenspraak uiteindelijk gebeurt, is een logische eerste stap.

Maar toch ook een klein voorbehoud in de vorm van een ander gezegde: ‘it takes two to tango’. Voor een goede lokale dialoog heb je tenminste twee deelnemende ‘partijen’ nodig: de politiek en de actieve inwoner(s). Het is niet altijd even eenvoudig om inwoners te bewegen om over zaken mee te denken, zeker wanneer het abstractieniveau hoog is en er een ‘ver van m’n bed’ gedachte op kan komen. Aan ons als raadsleden de taak om juist dan ook alles uit de kast te halen om wél zoveel mogelijk mensen te betrekken. Op issues die inwoners direct persoonlijk raken, zo is onze ervaring, worden (individuele) raadsleden echt wel gevonden en benaderd. En terecht natuurlijk.

Maar hoe moeten we volgens D66 dan aan de slag met noodzakelijke verbetering? Als fractie nodigen we altijd graag inwoners uit op onze wekelijkse fractievergaderingen. Een telefoontje of een mailtje is voldoende om aan tafel te zitten en met ons te overleggen. Verder gaan we het komende jaar weer op (bedrijfs)bezoek, zitten we regelmatig bij wijkraden en organiseren we thema-bijeenkomsten.

Om de zichtbaarheid van de raad als geheel te vergroten zijn we blij met de voorstellen van de Rekenkamercommissie, bijvoorbeeld een wekelijkse wisselende column van een raadslid op de gemeentepagina van het Veldhovens Weekblad. Tijdens de raadsvergadering zelf is het zaak om een levendige discussie met elkaar te houden, begrijpelijk ook voor toeschouwers die misschien niet alle finesses van het onderwerp kennen. Daar moeten we onszelf als raad scherp op houden, elkaar een spiegel blijven voorhouden.