Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 januari 2019

Bereikbaarheid De Run

Op verzoek van D66 is dinsdag 29 januari jl. in de gemeenteraad van Veldhoven het maatregelenpakket ter verbetering van de bereikbaarheid van De Run besproken. Rijk, Provincie, ASML en de gemeenten Eindhoven en Veldhoven investeren samen 50 miljoen euro in een grote set maatregelen, die met name de Kempenbaan moeten gaan ontlasten.

D66 is voor verbetering van de bereikbaarheid van De Run. We plaatsen echter wel serieuze kanttekeningen bij de manier waarop in beslotenheid is vergaderd hierover. Wat ons verder verbaast, is dat de maatregelen die de bereikbaarheid van De Run moeten vergroten geen onderdeel uitmaken van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Dit plan ligt al vanaf juni 2018 te wachten om door het college ontwikkeld te worden, nadat het destijds door de wethouder werd teruggenomen.

De maatregelen rond de bereikbaarheid van De Run hebben een grote impact op de leefomgeving in Veldhoven, met name in Zeelst: van de gedeeltelijke afsluiting van de Provincialeweg tot de gedeeltelijk openstelling voor busjes van de Peter Zuidlaan. En zo veel meer. Deze maatregelen horen onderdeel uit te maken van het GVVP en het bij de vaststelling van dit plan behorende besluitvormingsproces. D66 voelt er niets voor om voor een voldongen feit geplaatst te worden, en alleen nog gevraagd te worden om te ‘tekenen bij het kruisje’. Dat doet namelijk geen recht aan het democratisch proces en het afwegen van uiteenlopende belangen van betrokkenen.

Het college heeft toegezegd met een procedure- en procesvoorstel te komen voor de (integrale?) behandeling van het maatregelenpakket De Run en het GVVP.

Op de site van het Eindhovens Dagblad verscheen vandaag een zeer summier verslag van de raadsdiscussie over het verkeersmaatregelenpakket voor De Run. Voor geïnteresseerden die meer volledigheid wensen: de hele vergadering is terug te zien via de website van de gemeente Veldhoven (agendapunt 9).