Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 november 2018

Opinie: Geld voor Zorg

Afgelopen dinsdag is duidelijk geworden dat Eindhoven voorstelt om voor beschermd wonen budget plafonds in te stellen. Regionaal is Eindhoven budget verantwoordelijk. Maar Veldhoven heeft beschermd wonen naar zich toegetrokken omdat het via Eindhoven niet goed lukte. En met succes, 25% van de totale beschermd wonen klanten worden via Veldhoven gehuisvest tegen 16% van het totale budget, in totaal betreft dit 24 personen.

Dit gaat over een bijzonder kwetsbare groep mensen die om psychische redenen en/of autisme niet in staat zijn om (helemaal) zelfstandig te wonen. Zij wonen in woongroepen of begeleid zelfstandig.

In Veldhoven zijn we streng en rechtvaardig geweest, zijn ruim binnen de budgeten gebleven en konden die kwetsbare groep op een kwalitatieve goede manier een huis en thuis bieden, samen met zorgaanbieders die hier goed mee omgaan.

Wat kan dit gaan betekenen? Onze inwoners die afhankelijk zijn van deze zorg, kunnen in de loop van het jaar geconfronteerd worden met het stoppen van de zorg, begeleiding, zelfs hun woonplek zien verdwijnen of nieuwe aanvragen worden niet gehonoreerd.

En dit alles omdat Eindhoven niet zelf wil kijken hoe ze de toegang tot zorg kan verbeteren, noch of er inhoudelijk goede zorg geleverd wordt. De enige knop en visie is financieel, daar waar ze goed zouden moeten luisteren naar wat de omliggende gemeenten op hebben gebouwd aan kennis en expertise dit gebied.

En als Raad van Veldhoven en college kunnen we weinig, de Raad Eindhoven beslist over alle andere gemeenten die wel aan de slag zijn gegaan met de toegang tot zorg. En zo draait deze kwetsbare groep mensen op voor het wanbeleid van het college van Eindhoven.