Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 maart 2018

Afscheid raadsleden en steunfractieleden

Op 27 maart 2018 nam de gemeenteraad van Veldhoven afscheid van een aantal raadsleden. Voor D66 zwaaiden Willem Hornman en Hein van der Reijden af. Zij zullen niet terugkeren in de nieuwe gemeenteraad. Het afscheid van Willem en Hein is gelukkig maar voor korte tijd, want ze keren wel terug als steunfractielid. Dirkje de Haan en Marianne Verbeek waren de steunfractieleden van de afgelopen periode. We zijn blij dat ook zij betrokken blijven bij de fractie.

Willem en Hein maakten van de gelegenheid gebruik om een persoonlijk woord te richten tot collega-raadsleden, bestuur, ambtenaren en iedereen in Veldhoven waar ze in de afgelopen jaren mee hebben samengewerkt.

Hein verwoordde het als volgt:

Aan het einde van een raadsperiode vind ik dat je ook even stil moet staan bij hetgeen je zelf in gang hebt gezet en wat daarvan de resultante is voor de volgende raadsperiode.

Zelf als 67 jarige heb ik mij in het afgelopen periode ten eerste ingezet voor de belangen van alle Veldhovenaren. Met de blik op de volgende raadsperiode heb ik in onze fraktie aangegeven dat ik vond dat in de volgende raadsperiode er een verjonging van raadsleden voor onze partij diende plaats te vinden. Twee van de drie raadsleden in onze fraktie zijn 65 plusser. Derhalve wilde ik op een onverkiesbare plaats op de lijst. Deze verjonging heeft zich in alle politieke partijen van de oude raad doorgezet.

Raads breed was het aantal 60 plussers trouwens 11. Daarvan keren er 8 niet in de nieuwe raad terug. Het merendeel van deze collega’s hebben meerdere raadsperiodes op uitstekende wijze gefunctioneerd.

Maar de kiezers in Veldhoven hebben een geluid laten horen dat voor mij betekent dat een raad met 40% zestig plussers – en daar ben ik zelf onderdeel van – zich onvoldoende duidelijk heeft geprofileerd voor de oudere Veldhovenaar.

Ik wens de nieuwe collega’s succes en al nemen wij nu afscheid, als steunfractielid hoop ik hier in de toekomst toch af en toe weer aan tafel te mogen zitten.

De woorden van dank van Willem luidden:

“Mevrouw de voorzitter.

Gelukkig lijkt u niet op uw gewaardeerde voorganger, Jack, waardoor ik nu een stijlvolle krachtterm kan gebruiken: het huis. Deze krachtterm staat voor het ambtelijk apparaat dat open, en wijs was in haar ondersteuning. De collega’s in en om de raad. De griffie, de twee heren, de twee dames in de eerste periode en Silvana die er altijd was. En de fractie met wie ik een leuke en leerzame tijd heb gehad. Maar vooral Ingrid, die 9 jaar met mij moest samenwerken. En gelooft u mij: dat is geen sinecure. U allen, genoemd en benoemd, dank ik hartelijk voor een keileuke tijd.