Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 maart 2018

Discussie Eindhoven Airport: waardering en wantrouwen

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2, een belangengroep waarin omwonenden en andere belanghebbenden zich hebben verenigd) organiseerde op 10 maart een informatiebijeenkomst, die dit keer gewijd was aan de toekomst van de luchtvaart in relatie tot de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2020. De bijeenkomst werd zeer druk bezocht; de positieve insteek van inleiders en deelnemers aan de bijeenkomst zorgde voor een open discussie. Niemand wil van het vliegveld af, iedereen vindt de huidige kaders realistisch maar ook is (bijna) iedereen op zijn minst argwanend als het gaat om de groeiplannen na 2020. Ervaringen uit het verleden maken dat BVM2, de meeste inleiders en de meeste sprekers uit het publiek de toekomstige gesprekspartners (zoals de rijksoverheid, Schiphol en Eindhoven Airport) in eenvoudig Nederlands niet op voorhand vertrouwen.

Het was opvallend dat de zaal twijfelde aan het economisch belang van Eindhoven Airport voor de regio. Charterverkeer levert relatief weinig inkomsten voor de regio en ook het aantal overnachtingen stijgt niet gigantisch. Die overtuiging werd in meerderheid gedeeld. De stelling dat de beschikbaarheid van een luchthaven met sterke euregionale verbindingen een pre is voor de derde mainport van Nederland vond aanmerkelijk minder weerklank.

Alom was de waardering voor de wetenschappelijke voordrachten waaruit bleek dat de ontwikkelingen in de luchtvaart niet stil staan maar ook dat op korte en middellange afstand de trein een steeds beter alternatief wordt voor de luchtverbindingen op deze afstanden. Dat was opvallend omdat uit ander onderzoek blijkt dat het spoorwegennet in Nederland al bijzonder intensief wordt gebruikt terwijl de infrastructuur voor het spoor complex en kostbaar is. Als nabrander diende de oproep om de stad Glasgow te volgen die extra heffingen op het gebruik van de luchthaven zou toepassen. Dat gezien de werkelijke kosten en de overlast in luchtvervuiling en lawaai vliegen nog steeds onhoudbaar voordelig is, bleek welhaast een open deur.