Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 november 2017

Artikel in Veldhovens Weekblad

Ruim baan voor kansen

De zittingsperiode van de huidige raad zit er bijna op. In maart 2018 zijn er verkiezingen. Er is veel bereikt: oud beleid werd vernieuwd of verlaten en nieuw beleid ontwikkeld. Door financiële risico’s sterk te verminderen is ook daar schoon schip gemaakt. D66 denkt vooruit en Veldhoven gaat vooruit! We zetten een aantal beleidsterreinen op een rij die D66 in de coalitie bereikt heeft.

M54 Beeldcreaties

Ingrid Hartlief
‘Duurzaamheid is geen hobby maar noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn’

– Huysackers, een nieuwe wijk in Zilverackers aan de westkant van Veldhoven, wordt een gasloze wijk met ‘nul op de meter’
– Daar wat het kan, bij voorkeur bouwen bìnnen de bebouwde kom.
-’t Look wordt voorzien van gescheiden waterafvoer

 

M54 Beeldcreaties

Adrienne van Pelt
‘Het zwembad hebben we vanaf het begin gezien als een versterking van het centrum’

– Het zwembad krijgt naast de sporthal een nieuwe plek in het centrum
– Dat centrum wordt verder versterkt
– Duurzaamheid wordt meegenomen in de ontwikkeling van het zwembad
– Serieuze aandacht voor de vragen en zorgen van de omwonenden

 

M54 Beeldcreaties

Willem Hornman
‘Samenwerken doe je samen, samen ga je over meer’

– Nieuw cultuur- en sport beleid gemaakt door culturele- en sport organisaties
– Regionale samenwerking omdat een aantal vraagstukken niet stopt bij de gemeentegrens
– Door regionale samenwerking goede afspraken gemaakt over bestaande en nieuwe bedrijventerreinen

 

M54 Beeldcreaties

 Hein van der Reijden
‘Financiën is meer dan alleen geld, het is een visie’

– Sluitende begroting voor 2018
– Structurele afname van de schuldenpositie
– financiële risico’s zijn sterk te vermindert

 

M54 Beeldcreaties

Marianne Verbeek
‘Woningen en hun omgeving, buren bepalen veel van welbevinden’

– Inbreiding in wijken waar dat kan, o.a. in Zonderwijk, Heikant en de Noordrand
– Er wordt een start gemaakt met Zilverackers, nieuwe wijk aan de westkant van Veldhoven
– Nadruk op starterswoningen, sociale woningbouw en huisvesting voor senioren

 

M54 Beeldcreaties

Dirkje de Haan
‘Centrum wordt gemaakt door het totaal van mogelijkheden’

– Noordzijde is mooi aangepast, cultuur valt er samen in de Schalm en Bioscoop
– Zwembad blijft in het centrum
– City Centrum een plaats waar winkelen, ontmoeten, verblijven en vermaken samen komen.

Klik hier voor een uitgebreidere tekst