Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 november 2016

Vertrouwen in Veldhoven

Vertrouwen in de Veldhovense maat! D66 noemt drie kenmerken: de samenhang in de wijken, het sterke MKB dat grote ondernemingen aan Veldhoven bindt en de vindingrijke middenstand. Veldhoven ziet kansen en investeert. Veldhoven is groot genoeg om internationaal mee te gaan in de economische ontwikkelingen en tegelijk klein genoeg om individuele burgers persoonlijk te helpen.

De zorg in de gemeente

In 2015 werden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor hun inwoners, maar met een krapper budget dan het Rijk zelf had. De Veldhovense gemeenteraad besloot om een Sociaal Fonds te maken met een financiële reserve. In tegenstelling tot de berichten in andere gemeenten die de burger zorg moeten ontzeggen uit gebrek aan middelen, bleek dit in Veldhoven niet het geval. Onderzoek leert dat de Veldhovense inwoners over het algemeen tevreden zijn. We zijn niet klaar, maar wel goed bezig.

Het geld van de gemeente

Veldhoven heeft nu een mooi voorzieningenniveau, maar de financiële rek is er wel uit! Zo zijn we niet zeker van de verkoop van alle bouwgrond, ondanks de aantrekkende economie. Nieuwe plannen kunnen we alleen steunen wanneer er een financiële dekking is. We moeten dan naar de inkomstenkant kijken. Dat leidt tot discussies over welke voorzieningen we ook in de toekomst kunnen handhaven, zoals bijvoorbeeld een zwembad.

De regio rondom de gemeente

Veldhoven is geen eiland en samenwerking binnen de regio is noodzakelijk. Die samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs heeft ervoor gezorgd dat we als regio wereldwijd op de kaart staan. De technologische kennisindustrie kan niet zonder goed opgeleide jeugd en buitenlandse deskundigen. Zij moeten zich thuis voelen in Veldhoven en omgeving. Dat lukt alleen met een gericht aanbod aan voorzieningen.

De duurzame gemeente

Energieneutraliteit wordt een voorschrift vanaf 2020 in de woningbouw. D66 gaat verder en wil CO2-neutraliteit, ‘nul op de meter’ en gebouwen die energie leveren. Wij steunen ook plannen binnen de regio om met slim gebruik van bestaande voorzieningen en OV-infrastructuur efficiëntere mobiliteit te realiseren.

De veranderende gemeente

De voorzichtige economische groei en de krachtige ontwikkelingen van de bedrijven in onze regio, zullen zorgen voor een toename van arbeidsmigranten. Daarbij blijven er mensen komen die de brandhaarden in de wereld ontvluchten. Dit biedt kansen, voor Nederland, maar ook voor Veldhoven. De raad zorgt in 2017 voor een visie op het cultuurbeleid.

Daarom is het van belang dat iedereen, zo jong mogelijk, zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt. Toegang tot zorg, toegang tot onderwijs en toegang tot meedoen. Daar blijven we ons voor inzetten.