Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 oktober 2014

Jeugdhulp

D66 vindt dat opvoeden de verantwoordelijkheid van ouders is. Als er problemen ontstaan die niet door de opvoeders kunnen worden opgelost, moet er wel professionele hulp voorhanden zijn. D66 vindt dat die ondersteuning altijd gericht moet worden op het versterken van de eigen kracht.

Als het noodzakelijk is voor het kind, kan hulp verplicht worden opgelegd. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. D66 steunt deze transitie, omdat professionele hulp en preventie zo dicht mogelijk bij het kind georganiseerd moeten zijn.

Wij dringen aan op kwaliteit en duidelijkheid. Het moet glashelder zijn welke papieren een jeugdzorgmedewerker moet hebben en aan welke minimale landelijke kwaliteits- en veiligheidseisen de hulp moet voldoen, met name op de terreinen pleegzorg en voogdij. Zo weten cliënten en gemeenten waar ze aan toe zijn.

Voor Veldhoven geldt dat door middel van de samenwerking in de regio gekomen wordt tot de nieuwe invulling van de jeugdhulp. Dat dat is deels verplicht omdat sommige vormen van zorg zo specialistisch is en niet lokaal maar regionaal gericht dient te worden. Deels omdat we in gezamelijkheid beter tot goede afspraken gekomen kan worden.

De uitgangspunten zijn goed, de nota die aan de raad is voorgelegd is heel goed. We hebben er vertrouwen in dat dit een goede start is om de jeugdhulp in Veldhoven goed in te richten.

Maar we zijn nog niet klaar, met goede ideeën alleen komen we er niet. We zullen de zorg die men nu ontvangt moeten continueren indien de zorg doorgaat in 2015, maar ook nieuwe zorgvragers kunnen begeleiden in hun zorgvraag. Daar wordt nu hard aangewerkt.

We hopen met zorgverleners en cliënten tot een zorg te komen, waar we in Veldhoven en de regio trots op zijn. Dat kunnen we niet alleen maar dat moeten we met elkaar doen.