Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 september 2014

WMO aan verandering onderhevig

De gemeente regelt nu al een gedeelte van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) maar vanaf 1 januari 2015 komt de gehele WMO taak bij de gemeente te liggen samen met delen uit de AWBZ , denk aan huishoudelijke hulp.

Al een tijd is bekend dat de gemeente voor meer onderdelen van de WMO verantwoordelijk wordt, maar pas vanaf begin juli is het definitieve besluit genomen in Den Haag. Dat betekent veel werk voor de gemeenten om ook dit goed te regelen voor hun inwoners. Voor Veldhoven ligt vandaag de nota bij de raad die dit moet gaan regelen.

Als D66 zijn we blij met de nota. Het is geen dichtgetimmerd geheel waar we voor jaren aan vast zitten en niet meer bijgesteld kan worden. Wanneer er knelpunten zijn, zouden die kunnen leiden tot wijzigingen, om zo te proberen tot een goed stelsel te komen. We doen dit niet alleen, in de samenwerking met de regio is al veel op – en aangepakt .

Maar we waren ook kritisch. De aandacht voor preventie vonden we mager, het instellen van de participatie raad was nog niet goed voorzien en hoe die eventuele aanpassingen van de nota gedaan zouden worden ook niet. Door tijdgebrek is het niet mogelijk om het volledige ideaalbeeld neer te zetten. Jammer, want deze nota haakt aan bij de jeugdzorg en de participatie wet waarvoor de gemeenten ook verantwoordelijk worden.

Aan de hand van de oordeelsvormende vergadering zijn deze punten grotendeels verwerkt in de nota die nu voorligt, of toegezegd dat er nog iets naar de raad komt voor het einde van het jaar.